Anasayfa Sık Kullanılanlara Ekle İletişim Site Haritası Rss Yayın Akışı
      
Üye Girişi
ÜST LİMİTLİ-TURLU DAĞITIM VE BALCALI BÜROMUZ HK.  (27.04.2017)

Değerli Meslektaşlarımız,

09.03.2017 tarihli duyurumuzda SGK İlaç Alım Protokolü 3.7 maddesi Ek-4 doğrultusunda kimi ilaç ve reçetelerin limit dâhilinde karşılanmasına 10 Mart 2017 tarihinden itibaren yeniden başlandığı bilgisi sizlerle paylaşılmıştı. Bu süre içerisinde Odamıza iletilen şikâyetlere ve SGK müfettişleri tarafından hazırlanan soruşturma dosyalarına istinaden özellikle mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaç grupları ile ilgili,

-         Dağıtım kanalı ve ilaç firması çalışanları ile diğer 3. kişiler tarafından reçete yönlendirmesi yapılması

-         Hastanın bilgisi dışında reçete yazdırılması,

gibi nedenlerle kamu zararı oluşması ve ortaya çıkan haksız rekabeti engelleyebilmek adına Yönetim Kurulumuz tarafından bu grup reçetelerin eczaneler tarafından karşılanması yönteminde SGK Protokolü çerçevesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla öncelikle,

-    Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu ilaçların yoğun bir şekilde reçete edildiği Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde bir büro kurulmasına ve hastaların bu büro aracılığıyla eczanelere yönlendirilmesine

BALCALI BÜRO TEL: 0 539 456 30 64

-    Üst limitli aylık kotalı olarak karşılanan bu grup reçetelerin üst limitli ve turlu olarak karşılanmasına,

-    Sırada olsun olmasın bu tür reçetelerin eczaneye gelmesi durumunda mutlaka eczacı odasına bilgi verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Hastaların ilaca kolay erişimini amaçlarken hasta sağlığını hiçe sayan ve buradan rant sağlamayı amaçlayan kişilerin SGK’ya dolayısıyla ülke ekonomisine verdikleri zararı engellemeye yönelik olan uygulamanın şekli ve yöntemine tüm meslektaşlarımızın uyması önem arz etmektedir.

2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren limitler aşağıdaki şekilde olacaktır. Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için üst limitli ve turlu dağıtım da 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için üst limitli ve turlu dağıtım sıralamasına GİRMEK İSTEMEYEN meslektaşlarımızın 3 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar Odamıza ekteki dilekçeyi doldurarak bildirmesi gerekmektedir.

 

Limitli ve aylık kotalı devam edecek grup ve limitler;

Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler için

7,500.00

Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler için 

8,000.00

Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

3,500.00

Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar

5,000.00

TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar için 

20,000.00

Majistral formül ihtiva eden reçeteler için 

15,000.00

Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

5,000.00

Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler

5,000.00

İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

2,000.00

Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

250.00

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

2,000.00

Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler

2,000.00

Harp Okulları, Askeri Liseler,    Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri

2,000.00

Polis Meslek Yüksek Okulları

1,000.00

Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler

5,000.00

Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler

2,000.00

Diyaliz Merkezlerinden Çıkan Eritropoıetin ve Darbepoietin Harici Reçeteler Tipinde Görülen İlaçlar)

5,000.00

Kanakinumab ihtiva eden reçeteler

15,000.00

Rituximab ihtiva eden reçeteler

5,000.00

 

ÜST LİMİTLİ TURLU DAĞITIM SİSTEMİ

Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için

30,000.00

 

 

ÜST LİMİTLİ  TURLU DAĞITIM İŞLEYİŞİ HAKKINDA

1)   Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için  ÜST LİMİTLİ  TURLU dağıtım sistemine başlanacaktır. Tur sıralamasına girmek istemeyen meslektaşlarımızın Odamıza dilekçe vermesi gerekmektedir. (Dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır)

2)   Sıralamada olsun ya da olmasın eczanesine Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçetesi gelen eczacımız, reçeteyi karşılasın ya da karşılamasın, mutlaka Odamıza/Büromuza bilgi vermek zorundadır.

3)    Eczane, Odadan aldığı onay neticesinde reçeteyi karşılayabilecek, eğer limiti yoksa hastanın isteğine göre Odadan aldığı bilgi doğrultusunda ya geldiği eczanede limiti olan eczaneden ilaçlarını bekler, ya limiti olan eczaneye ulaşımı için yardımcı olunur. SGK İlaç Alım Protokolü gereğince hastaya mutlak surette yardımcı olmak ve reçetesinin temini sağlanmak zorundadır. Reçeteyi karşılayacak olan eczane en kısa süre içerisinde reçete muhteviyatını uygun ambalaj ve koşulda hastaya/hasta yakınına/Odaya/Büroya/Reçetenin geldiği eczaneye ulaştırmak zorundadır.

4)   Odamıza bilgisi verilmemiş, Odamızın bilgisi ve onayı dışında karşılanan reçeteler kesinlikle onaylanmayacaktır.

5)   Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için aylık üst limit değil tur üst limiti uygulanacaktır.

6)   Nöbet hizmetleri esnasında limiti olduğu takdirde reçete karşılanabilecek; eğer eczanenin limiti yoksa faktörler için acil kanama reçetesi, yatan hastaya yazılmış mor ve turuncu reçeteler dışında reçete karşılanamayacaktır.

7)   Mor reçeteye yazılması zorunlu kan uyuşmazlığında kullanılan Anti-D immunglobülin preparatları limiti olsun ya da olmasın her eczane tarafından karşılanabilecektir.

8)   Eczaneler kendilerine gelen reçetelerde kesinlikle hasta/ilaç/reçete seçimi yapamaz.

9)   Ecza depolarında bulunmayan ilaçlar için Odamıza kesinlikle bilgi verilmesi, dağıtım kanallarından ilacın olmadığına dair yazı (en az 2 dağıtım kanalı) ivedilikle Odamıza iletilmelidir.

10) Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçetelerin Odamız/Büromuz tarafından gönderilmesi telefon/faks/elektronik posta gibi yollarla olacağından, iletişimin sağlanabilmesi için güncel, aktif kullanılan sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası ve elektronik posta adresini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde 3 gün içinde Odamıza yazılı olarak bildirilmelidir.

11) Limit takibi için reçete karşılayan eczane, SGK Eczane Medula Provizyon Sistemine girdikten sonra mutlaka, ivedilikle TEB Reçete Tevzi Sistemi-Farmaİnbox’a giriş yapmalıdır. Limitlerin güncel işlenmediği, Oda tarafından, Farmaİnbox’da limitin olduğunun görülmesi ve reçete okunması ve “limitimiz yok/dolu” yanıtı alındığı takdirde eczane uyarılacaktır.

12) Sıralamaya girecek eczaneler tarafından SGK İlaç Alım Protokolü 3.7 maddesi ve EK-4 hükümlerine dikkat edilmelidir. Usül ve esaslara uymayan eczacılar ilk tespitte yazılı olarak uyarılacak, tekrarı halinde TEB Merkez Heyeti tarafından 5000TL(BeşbinTL) para cezası verilecek, üçüncü ihlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan 6(altı) ay süreyle çıkartılacaktır.

13) Reçetelerin karşılanmasında reçetenin/raporun Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygunluğunun kontrolü ve sorumluluğu reçeteyi karşılayan eczacıya aittir. Reçetedeki/rapordaki eksiklik nedeniyle reçetenin karşılanmaması gerekçesi Odamıza/Büromuza yazılı olarak bildirilmelidir.

14) Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için eski aylık üst kotalı limitler dahilinde karşılanmış reçete miktarları da limitte görünecektir.

Meslektaşlarımıza FarmaInbox’a giriş yapmadan reçete karşılamamaları, reçeteleri anında TEB Reçete Tevzi Sistemi-FarmaInbox’a anında işlemeleri, Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için mutlak surette Odamızdan/Büromuzdan onay alınması, onay alınmadan reçete karşılanmaması, Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler için üst limitli ve turlu dağıtım sıralamasına GİRMEK İSTEMEYEN meslektaşlarımızın 3 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar Odamıza ekteki dilekçeyi doldurarak bildirmesi önemle duyurulur.

BALCALI BÜRO TEL: 0 539 456 30 64 veya Odamız 0322 458 1050 Dahili 111 Bülent bey 

ÜST LİMİTLİ VE TURLU DAĞITIM SİSTEMİNE GİRMEK İSTEMEYENLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Haber okuma sayısı: 3413

Edakom Yazılım Bilgisayar Ltd. Şti.   
Edakom Yazılım Bilgisayar Ltd. Şti.