Eczane Personeli Günlük Çalışma Saatleri Kayıt Defteri Hk.  (04-01-2017)

Değerli Meslektaşlarımız,

İşveren olarak eczacıların 4857 sayılı İş Kanunu uygulamalarına istinaden tutması öngörülen “Eczane Personeli Günlük Çalışma Saatleri Kayıt Defterinin düzenli olarak tutulması için 2016 yılında TEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

Bu  defterin 2017 yılı için yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup ekte yer alan belgelerin günlük olarak çıktısı alınarak doldurulması ve sırasına göre dosyalanıp eczanenizde saklanması tavsiye edilmektedir.

Ek 1: 1 adet basılacak

Ek 2: 1 adet basılacak

Ek 3: Her çalışma günü için basılacak

Ek 4: Her ay sonu basılacak (1 adet)

Ek 5: Her ay sonu basılacak (1 adet)

Ek 6: Personel sayısına göre basılacak

Ek 7: Personel sayısı ve iznine göre basılacak

EK 1
EK 2
EK 3
EK 4
EK 5
EK 6
EK 7