4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


Türkiye Büyük Millet Meclisi Sözleşme Formları ve Süre Uzatımı Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerinin Türk Eczacıları BirliğiÜyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 14.maddesinin 8.fıkrası "Eczacı ile Kurum arasında bu Protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir…" hükmüne istinaden sözleşme yenileme işlemlerinin Nisan ayında tamamlanması gerekmekle beraber,

Meslektaşlarımızın, Kurumlara yapacağı ıskontoya esas teşkil eden yıllık hasılat bildirimlerini yaptıkları Eczane Bilgi Formu, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" da yapılan düzenleme ile sadece eczacılara tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bu kapsamda kestikleri fatura tutarının da bildirileceği şekilde revize edilmiş ve Eczane Bilgi Formu ile ilgili düzenlemenin yakın tarihte belirlenmiş olması itibariyle sözleşme yenileme süresinin uzatılması talebimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmiş ve sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31.05.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

NOT: Sözleşme formlarının satış fiyatı 50 TL olarak belirlenmiş olup,

TBMM Sözleşme Formu talebi için 12 Mayıs 2017 tarihine kadar Odamıza isim bildirmeniz önemle duyurulur.

İletişim İçin; 458 10 50 (dahili: 113) Tarık GÖKSU