4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


Yargıtay Sözleşme Formu ve Danıştay Sözleşme Formu Taleplerinizin Bildirimi Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay kanunlarına eklenen ibareler gereğince,

- 28.02.2018 tarihinde T.C. Yargıtay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında "Yargıtay Meslek Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ve

- 02.03.2018 tarihinde T.C.Danıştay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında, "Danıştay Meslek Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır.

Bu Kurumlarla sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımız tarafından kullanılmak üzere 2018 yılı sözleşme formları Türk Eczacıları Birliği tarafından bastırılmakta olup, birim sözleşme satış fiyatı 50 TL olarak belirlenmiştir.

Sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın Odaya bilgi vermeleri önemle rica olunur.