4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


T.C. ZİRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

TC. Ziraat Bankası A. Ş. Ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı tarafından 2018 Anlaşmalı Eczane sözleşmesi gönderilerek, imzalanması talep edilmektedir. Ancak ilgili vakıf tarafından %5’in üzerinde iskonto talebi yapılmaktadır.

Mevzuatımız gereğince Merkez Heyeti ve Büyük Kongre kararlarında belirlenen iskontonun üzerinde iskonto yapılması yasaktır. Mevcut SGK protokol hükümlerine göre en üst eczacı iskonto oranı  %2,75’tir.

Konu Türk Eczacıları Birliği ve TC. Ziraat Bankası A. Ş. Ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına da bildirilmiş olup; TC. Ziraat Bankası A. Ş. Ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile sözleşme imzalayacak meslektaşlarımızın Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen oranlar dışında iskonto içeren herhangi bir sözleşme imzalamamaları, aksi takdirde mesleki disiplin soruşturması açılacağı önemle duyurulur.