4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


YÜKSEK İSKONTO UYGULAMALARI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

12.03.2018 tarihinde Oda web sayfamızda yayımlanan duyuru ile Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen oranlar dışında iskonto içeren herhangi bir sözleşme imzalanmaması hususu duyurulmuştu.

Yüksek iskonto uygulamaları ile ilgili Odamız tarafından Türk Eczacıları Birliğine de imzalatılmak istenen sözleşme örnekleri gönderilmişti.

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda “Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Kararları ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin görevlerini tanımlayan 39. Maddesinin (j) bendi “Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak” hükmü gereğince, Merkez Heyetimiz tarafından, kurum ve kuruluşlar ile uygun şartlarda protokol imzalanması yönünde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Uygulama birliğini korumak adına, çeşitli kuruluşlarla münferit anlaşma imzalanmasının uygun olmayacağı ve söz konusu anlaşmaları yapan üyeleriniz hakkında 6643 sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemler yapılabileceği” bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza bu tip yüksek iskonto içeren anlaşma imzalamamaları, aksi takdirde mesleki disiplin soruşturması açılabileceği hususu önemle duyurulur.