4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


2018 yılı SGK sözleşme yenileme işlemleri hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

2018 SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme alım sözleşmeleri 07 Mayıs 2018 Pazartesi saat 13:00’den itibaren Odamızdan dağıtılmaya başlanacaktır. Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımız 11 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ekteki belgeler ile birlikte bizzat Odamıza gelip sözleşme yapmaları gerekmektedir.

Sözleşmeler toplu olarak SGK Adana SSGM’ye Odamız tarafından teslim edilecektir. 11 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar sözleşme yenilemeyen meslektaşlarımız ilgi Ek Protokol gereği 2018 yılı eczane sözleşme işlemlerini 15 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar bizzat kendileri kuruma teslim etmeleri gerekecektir.

7.13. Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

SÖZLEŞMELER İÇİN ODAYA BİZZAT ECZACININ KENDİSİNİN GELMESİ GEREKMEKTEDİR.

YANINIZDA GETİRMENİZ GEREKENLER;

ECZANE KAŞENİZ

DİPLOMA NUMARASI

SGK SİCİL NUMARASI

ADLİ SİCİL BEYANI

Sözleşmelerin satışı Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşeceğinden meslektaşlarımızın Oda aidat ve TEB yardımlaşma sandığı borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

 

ECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER  İÇİN;

2018 Aidat ………………………………...        54,28 TL

2018  Afet Fonu……………………….…          54,28 TL

2018 Oda Giderlerine Katılım……….              542,80 TL

2018  Yardımlaşma Sandığı Aidatı                 162,83TL

Toplam……………………………..                  814,19 TL

SÖZLEŞME BEDELLERİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

 1. Kademe Sözleşme Formu %0 indirim

                                              

0-230.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler   

150 TL

230.001-460.000TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler   

250 TL

460.001-805.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler   

350 TL

 

2. Kademe Sözleşme Formu %0,75 indirim

805.001-1.035.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

450 TL

 

 

3. Kademe Sözleşme Formu %2,20 indirim

1.035.001- 1.380.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

500 TL

 

3. Kademe Sözleşme Formu %2,20 indirim

1.308.001- 1.725.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler

550 TL

 

4. Kademe Sözleşme Formu %2,75 indirim

1.725.001 TL ve üzeri  kadar satış hasılatı olan eczaneler

550 TL