Haber Arama

Teb'den Gelen HaberlerBRUFEN RETARD ADLI PREPARATIN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

BRUFEN RETARD ADLI PREPARATIN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 05/06/2006 tarih ve 3002 sayılı yazı ile;T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 29.05.2006 tarih 028259 sayılı yazıda Brufen Retard 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet adlı preparatın 252959Y00 (02.2005-01.2007) seri numarasında yapılan kontroller sonucunda tabletler üzerindeki baskıya ...


"TEBOKAN,GİNGOBİL, TANAKAN" HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30/05/2006 tarih ve 2894 sayılı "Tebokan,Gingobil ve Tanakan İlaçları" hakkındaki yazı ile;Bilindiği gibi, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği eki EK –2/Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde gingko biloba içeren müstahzarlar yer almadığından 15/05/2006 tarihinden iti...


"XIGRIS" ADLI İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30/05/2006 tarih ve 2876 sayılı SSK hakkındaki yazı ile;T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.05.2006 tarih 29956 sayılı Genel Yazı ile, Sağlık Bakanlığından alınan "Xigris 5 mg İnfüzyon Solüsyonu İçeren Toz" ve "Xigris 20 mg İnfüzyon S...


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:7)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:7)

Odamıza TEB'den gelen 31/05/2006 tarih ve 2941 no'lu yazı ile;Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin (Sıra No:6) (29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete) çeşitli hükümlerinin uygulanması ile ilgili yaşanan tereddütler ve sorunlara açıklık ve çözüm getirilmesi amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği...


SSK'NIN ERİTROPOİETİN PREPARATLARINA İLİŞKİN UYGULADIĞI GERİ ÖDEME ESASLARI HAKKINDA

SSK'NIN ERİTROPOİETİN PREPARATLARINA İLİŞKİN UYGULADIĞI GERİ ÖDEME ESASLARI HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 25/05/2006 tarih 2801 no’lu yazı ile; T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.05.2006 tarih 29957 sayılı Genel Yazı ile, kurumun "eritropoietin preparatları”na ilişkin uyguladığı geri ödeme esasları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre...


BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLENMELER HAKKINDA

BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLENMELER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 24/05/2006 tarihli yazı ile;Geri ödeme kurumları tarafından, ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarını belirleyen Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Tebliğ ile belirlenen esaslar 15.05.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. T.C.Maliye Bak...


DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

Odamıza TEB'den gelen 12/05/2006 tarih ve 2564 sayılı yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 10.05.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazılan gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların yeniden düzenlenmiş olan prospektüs) örnekleri aş...


ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DESTEK FONU

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DESTEK FONU

Odamıza TEB'den gelen 09/05/2006 tarih ve 2498 sayılı yazı ile;Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti kararınca Araştırma ve Eğitim Destek Fonu kurulmuştur. Fondan, eczacılıkla ilgili kişi ve kurumların ilaç, eczacılık ve halk sağlığı alanında, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yararlanabilecektir. Fonun amacı, belirtilen alanlarda yap...


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 17/05/2006 tarih ve 2680 nolu yazı ile; T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.05.2006 tarih 28660 sayılı "Şeker Ölçüm Çubukları" konulu Genelge ile, şeker ölçüm aletleri striplerinin (şeker ölçüm çubukları) 29.04.2006 tarih, 26153 sa...


SSK OTOKOPİLİ REÇETELER HAKKINDA

SSK OTOKOPİLİ REÇETELER HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 17/05/2006 tarih ve 2679 sayılı yazı ile; T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.05.2006 tarih 28659 sayılı "Otokopili Reçeteler" konulu Genel Yazı ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin ...


2006 YILI BAĞ-KUR EK PROTOKOLÜ HAKKINDA

2006 YILI BAĞ-KUR EK PROTOKOLÜ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 17/05/2006 tarih ve 2678 nolu yazı ile,Bilindiği üzere, 2006 Yılı Bağ-Kur protokolü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında 30.12.2005 tarihinde imzalanmıştır. 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve eki protokol hükümleri ile uygulamalarda mey...


MACRODEX %6 İzotonik Sodyum Klorur Solüsyonu (PVC Plastik Torba, 500 ml) adlı ilacın yeniden düzenlenmiş olan prospektüs...

MACRODEX %6 İzotonik Sodyum Klorur Solüsyonu (PVC Plastik Torba, 500 ml) adlı ilacın yeniden düzenlenmiş olan prospektüs örneği

Odamıza TEB'den gelen 09/05/2006 tarih 2482 no'lu yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 26.04.2006 tarih 7084 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2006 tarih 019952 sayılı yazısı gereğince, "MACRODEX %6 İzotonik Sodyum Klorur Solüsyonu (PVC Plastik...


BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN YAZISI

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN  YAZISI

ODAMIZA TEB'DEN GELEN YAZI İLE;15.05.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK UYGULAMALARLA İLGİLİ OLARAK BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GÖNDERİLEN 11.05.2006 TARİH 80072 SAYILI YAZISI EKTE YER ALMAKTADIR.


EMEKLİ SANDIĞI DUYURUSU HAKKINDA

EMEKLİ SANDIĞI DUYURUSU HAKKINDA

Emekli Sandığı Provizyon Sisteminde çıkan Eczane Bilgi Formu ile ilgili mesajla ilgili olarak;Adana Eczacı Odası'na eczane bilgi formlarını teslim eden meslektaşlarımızın, formları tekrar Bölge Müdürlüğüne fakslamalarına gerek yoktur.Ancak Emekli Sandığı sistemine bilgilerin işlenmesi gerekmektedir. Bilgilerin girilmesi için Emekli Sandığı web ana ...


YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

Odamıza TEB'den gelen 27/04/2006 tarih ve 2276-2277 no'lu yazılar ile;T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 24.04.2006 tarihli yazılar ile,T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince yeniden düzenlenmiş olan prospektüs örnekleri veya endikasyon ilavesi/değişik...


TİROZİNEMİ TİP 1 HASTALIĞINDA KULLANILAN NTBC ADLI İLAÇ HAKKINDA

TİROZİNEMİ TİP 1 HASTALIĞINDA KULLANILAN NTBC ADLI İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 27/04/2006 tarih ve 2278 no'lu yazı ile; T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 20.04.2006 tarih 6530 sayılı yazı ile; T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2006 tarih 018460 sayılı yazısı gereğince, Tirozinemi tip 1 hastalığında NTBC adlı ilacın kullan...


NEVAKSON IV 1 g ENJEKTABL TOZ ADLI PREPARAT HAKKINDA

NEVAKSON IV 1 g ENJEKTABL TOZ ADLI PREPARAT HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 04/05/2006 tarih ve 2421 no'lu yazı ile,T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 28.04.2006 tarih 022814 sayılı yazı ile Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. adına ruhsatlı olan Nevakson IV 1 g Enjektabl Toz adlı preparatın 5M11D (12.02.2005-12.02.2007) seri numaralısında yapılan kontroller...


15/12/2005-29/04/2006 TEBLİĞ FARKLAR

15/12/2005-29/04/2006 TEBLİĞ FARKLAR

29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıra No: 6 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin - İlaç yazılım kuralları, - eşdeğer ilaç uygulaması ve - eczacı indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemeleri 15/5/2006 tarihinde yürürlüğe girecektir. 29.04.2006 tarihli Tebliğ ile, 15.05.2006 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan...


TEBLİĞ FARKLILIKLARI

TEBLİĞ FARKLILIKLARI

Odamıza TEB'den gelen 02/05/2006 tarih ve 2395 sayılı yazı ile;TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ İLE MEYDANA GELEN UYGULAMA FARKLILIKLARINI AŞAĞIDAKİ BULABİLİRSİNİZ;Tebliğde yeni ifadeler MAVİ karakter, çıkan ifadeler ise KIRMIZI karakter ile belirtilmiştir. BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 15.1...