Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

Odamıza TEB'den gelen yazılar ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 02-15-16-17-18.05.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazılan gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların yeniden düzenlenmiş ve/veya endikasyon ilavesi olan prospektüs ör...


I. BÖLGELERARASI TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

I. BÖLGELERARASI TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

Odamıza TEB’den gelen 16/06/2006 tarih ve 3296 no’lu yazı ile; 09-10 Haziran 2006 tarihlerinde Kuşadası/AYDIN'da yapılan Türk Eczacıları Birliği 35.Dönem Merkez Heyeti l.Bölgelerarası Toplantısı’nda kaleme alman Sonuç Bildirgesi ile, bu toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Sağlık Baka...


BAĞ-KUR ERİTROPOİETİN KULLANIM İLKELERİ

BAĞ-KUR ERİTROPOİETİN KULLANIM İLKELERİ

Odamıza TEB’den gelen 15/06/2006 tarih ve 3244 no’lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na yaptığımız 25.11.2005 ve 29.11.2005 tarihli başvurular ile, Kurumun, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın ilişkin hükümlerin yayımlandığı 13.04.2005 tarih 1737 sayılı Talimatı ile ilgili olarak, Talimatın "11.Eritropoie...


AĞIZ, BOĞAZ, GARGARA VE PASTİLLERİ HAKKINDA

AĞIZ, BOĞAZ, GARGARA VE PASTİLLERİ HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 15/06/2006 tarih ve 3240 no’lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderilen 30.05.2006 tarih 2328 sayılı yazı ile, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.05.2006 tarih ve 24257 sayılı yazıda • Pastiller ve benzidamin hidroklor...


ALTUZAN FLAKON ADLI İLAÇ HAKKINDA

ALTUZAN FLAKON ADLI İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 16/06/2006 tarih ve 3291 no’lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderilen 02.06.2006 tarih 2395 sayılı yazı ile, Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketinden alınan 16.05.2006 tarihli yazıda, İthal ruhsatına sahip oldukları Altuzan Roche 100 mg / 4 ml kon...


BOTULİSMUS TOKSİNİ TİP A' NIN KULLANIMI HAKKINDA

BOTULİSMUS TOKSİNİ TİP A' NIN KULLANIMI HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 16/06/2006 tarih ve 3290 no’lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderilen 05.06.2006 tarih 2478 sayılı yazı ile, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 'nden alınan 23.05.2006 tarih ve 27274 sayılı yazıda; 29 Nisan 2006 tarihli 26153 sayıl...


6 SIRA NOLU TEBLİĞDE VE EKİ BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

6 SIRA NOLU TEBLİĞDE VE EKİ BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/06/2006 tarihli yazı ile;T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.06.2006 tarih B.07.0.BMK.0.18.100.10838 sayılı Genelge ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Sıra Nolu Tebliğde ve eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde, ortaya çıkan tereddütlerin gideril...


KOLESTEROL TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

KOLESTEROL TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

Odamıza TEB'den gelen 15/06/2006 tarih ve 3241 no'lu yazı ile;Bilindiği gibi, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğ’in Ek-2/A Sistemik Antimikrobikler ve Bazı İlaçların Geri Ödenme Koşulları başlıklı listesinde, kolesterol tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak yapılan düzenle...


STABLON TABLET GERİ ÖDENME KOŞULLARI HAKKINDA

STABLON TABLET GERİ ÖDENME KOŞULLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/06/2006 tarih ve 3236 no'lu yazı ile;Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğin (Sıra No: 6) (29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) 12.7.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünün (a) bendi, a) Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.Yeni nesil (SSRI, ...


İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI HAKKINDA DANIŞTAY İLAMI

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI HAKKINDA DANIŞTAY İLAMI

Odamıza TEB'den gelen 15/05/2006 tarih ve 3269 no'lu yazı ile;Birliğimize T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 29.05.2006 tarih 028207 sayılı “İşyeri Açma Ruhsatı” konulu yazı hakkında Birliğimiz Hukuk Danışmanlığından görüş alınmıştır.Danıştay Vergi Dava Dairelerinin 09.12.2004 tarihli bozma ilamı ile konu avukatlar iç...


ZİNCİR ECZANE TEKLİFİ REDDEDİLSİN

ZİNCİR ECZANE TEKLİFİ REDDEDİLSİN

Türk Eczacıları Birliği AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül tarafından Meclis’e verilen ve zincir eczanelerin açılmasına imkan sağlayan kanun teklifinin reddedilmesi gerektiğini belirtti. TEB Merkez Heyeti’nin 35. Dönem 1. Bölgelerarası toplantıda alınan karar gereği Bakanlar ve TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı’na gönderdiği yazılar ekte ye...


SSK' DA AY SONLANDIRMA VE FATURA KESİMİ

SSK' DA AY SONLANDIRMA VE FATURA KESİMİ

Odamıza TEB'den gelen SSK ay sonlandırma ve fatura kesimi ile ilgili önemli yazı aşağıdadır.


TEB ECZACILIK AKADEMİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından "İyi Eczacılık Uygulamaları - Klinik Eczacılık - Farmasötik Bakım" , "Obezite" ve "Enfeksiyon Hastalıkları Eğitimi" konularında meslek içi eğitim programları düzenlenecektir. MİEP'ler ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.BRUFEN RETARD ADLI PREPARATIN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

BRUFEN RETARD ADLI PREPARATIN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 05/06/2006 tarih ve 3002 sayılı yazı ile;T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 29.05.2006 tarih 028259 sayılı yazıda Brufen Retard 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet adlı preparatın 252959Y00 (02.2005-01.2007) seri numarasında yapılan kontroller sonucunda tabletler üzerindeki baskıya ...


"TEBOKAN,GİNGOBİL, TANAKAN" HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30/05/2006 tarih ve 2894 sayılı "Tebokan,Gingobil ve Tanakan İlaçları" hakkındaki yazı ile;Bilindiği gibi, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği eki EK –2/Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde gingko biloba içeren müstahzarlar yer almadığından 15/05/2006 tarihinden iti...


"XIGRIS" ADLI İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30/05/2006 tarih ve 2876 sayılı SSK hakkındaki yazı ile;T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.05.2006 tarih 29956 sayılı Genel Yazı ile, Sağlık Bakanlığından alınan "Xigris 5 mg İnfüzyon Solüsyonu İçeren Toz" ve "Xigris 20 mg İnfüzyon S...


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:7)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:7)

Odamıza TEB'den gelen 31/05/2006 tarih ve 2941 no'lu yazı ile;Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin (Sıra No:6) (29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete) çeşitli hükümlerinin uygulanması ile ilgili yaşanan tereddütler ve sorunlara açıklık ve çözüm getirilmesi amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği...


SSK'NIN ERİTROPOİETİN PREPARATLARINA İLİŞKİN UYGULADIĞI GERİ ÖDEME ESASLARI HAKKINDA

SSK'NIN ERİTROPOİETİN PREPARATLARINA İLİŞKİN UYGULADIĞI GERİ ÖDEME ESASLARI HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 25/05/2006 tarih 2801 no’lu yazı ile; T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.05.2006 tarih 29957 sayılı Genel Yazı ile, kurumun "eritropoietin preparatları”na ilişkin uyguladığı geri ödeme esasları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre...


BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLENMELER HAKKINDA

BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLENMELER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 24/05/2006 tarihli yazı ile;Geri ödeme kurumları tarafından, ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarını belirleyen Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Tebliğ ile belirlenen esaslar 15.05.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. T.C.Maliye Bak...