Haber Arama

Tüm Duyurular

 

ADANA ECZACI ODASI’NIN 50. YILINDA 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ

ADANA ECZACI ODASI’NIN 50. YILINDA 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ

Adana Eczacı Odası’nın 14 Mayıs kutlama programı bu yıl yine çok yoğundu. Meslektaşlarımızı bir araya getiren geleneksel “Futbol Turnuvası”, adına “Lokalde Buluşalım” dediğimiz lokalde sohbet ortamı ve “Sinema Günü” etkinliklerinde hoş saatler geçirdik. Bu ülkenin sorumluluk sahibi bireyleri olarak her yıl 14 Mayıs etkinliklerimizde ihtiy...


SSK Başkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantı hakkında

SSK Başkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantı hakkında

SSK reçetelerinin karşılanması konusunda yaşanan sorunlar hakkında 29.05.2006 tarihinde Türk Eczacıları Birliği ve SSK Başkanlığı yetkilileri ile toplantı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ektedir.Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:7)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:7)

Odamıza TEB'den gelen 31/05/2006 tarih ve 2941 no'lu yazı ile;Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin (Sıra No:6) (29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete) çeşitli hükümlerinin uygulanması ile ilgili yaşanan tereddütler ve sorunlara açıklık ve çözüm getirilmesi amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği...


Ç.Ü. PANEL - Farmakolojinin Klinikteki Yeri ve Önemi

Ç.Ü. PANEL - Farmakolojinin Klinikteki Yeri ve Önemi

Ç.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen panel programı aşağıdadır. PANEL Farmakolojinin Klinikteki Yeri ve Önemi 'Klinik Farmakoloji Nedir, Ne Değildir? Farmakovijilans Nedir? Prof. Dr. Işık Tuğlular Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç Geliştirme ve F...


E TİPİ CEZAEVİ SIRASI HAKKINDA

E TİPİ CEZAEVİ SIRASI HAKKINDA

09/05/2006E Tipi Cezaevi mahkum ve hükümlü reçetelerini karşılamak için kuraya katılma ve sözleşme yapmak için 2 Haziran 2006 Cuma gününe kadar odamıza başvurmak gerekmektedir.Not: 2004 ve 2005 yıllarında cezaevi sırası tutan eczaneler, 2006 yılı için kuraya alnmayacaktır.E Tiipi Cezaevi sırası 2 hafta alınarak tutulmakta ve 26 asil, 4 yedek eczan...


İLAÇ VE ECZACILIK KAMUOYUNA DUYURULUR

İLAÇ VE ECZACILIK KAMUOYUNA DUYURULUR

İlaç ve Eczacılık Kamuoyuna Duyurulur; Son iki yılda ilaç fiyatları çeşitli nedenlerle geri çekilmektedir. İlaç fiyatlarının gerçekçi rakamlara inmesi ve “şeffaf ilaç fiyatı” uygulaması eczacı örgütleri olarak bizlerin her zaman desteklediği doğru bir politikadır. Ancak piyasa koşulları içinde gerek rekabet için gereks...


HASTANELER BÖLGESİ NÖBET ÇİZELGESİ

HASTANELER BÖLGESİ NÖBET ÇİZELGESİ

Hastaneler Bölgesi nöbet çizelgesinde bulunan meslektaşlarımızın hazırlanacak nöbet çizelgesi ile ilgili dilekçelerini 1 Haziran 2006 Perşembe günü akşamına kadar odaya iletmeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımıza duyurulur.


SSK'NIN ERİTROPOİETİN PREPARATLARINA İLİŞKİN UYGULADIĞI GERİ ÖDEME ESASLARI HAKKINDA

SSK'NIN ERİTROPOİETİN PREPARATLARINA İLİŞKİN UYGULADIĞI GERİ ÖDEME ESASLARI HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 25/05/2006 tarih 2801 no’lu yazı ile; T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.05.2006 tarih 29957 sayılı Genel Yazı ile, kurumun "eritropoietin preparatları”na ilişkin uyguladığı geri ödeme esasları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre...


BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLENMELER HAKKINDA

BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLENMELER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 24/05/2006 tarihli yazı ile;Geri ödeme kurumları tarafından, ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarını belirleyen Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Tebliğ ile belirlenen esaslar 15.05.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. T.C.Maliye Bak...


SİLAHLI KUVVETLER İLE ANLAŞMALI ECZANELERİN DİKKATİNE

SİLAHLI KUVVETLER İLE ANLAŞMALI ECZANELERİN DİKKATİNE

Odamıza Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen yazı ile; 2005 Mali Yılında Adana Garnizonunda 6. Kolordu Komutanlığı, MSB İç Tedarik Bölge Başkanlığı, 10. Tanker Üs Komutanlığı ile anlaşması bulunan meslektaşlarımızın, 2006 Mali Yılında askeri reçete karşılamak istemeleri durumunda : "MSB İç Tedarik Bölge Başkanlığı, 6. Kolordu Komutanlığı ve 10.Tanker...


DEFTERDARLIK İLE SÖZLEŞME YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

DEFTERDARLIK İLE SÖZLEŞME YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere; yasa gereği ilimizde " Vergi Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur. Vergi Daireleri ile sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın "Vergi Dairesi Başkanlığı" ile, Defterdarlık ile anlaşma yapmak isteyenlerin ise "Defterdarlık" ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.


GÜNCEL İŞYERİ HEKİMİ LİSTESİ

GÜNCEL İŞYERİ HEKİMİ LİSTESİ

GÜNCEL İŞYERİ HEKİMİ LİSTESİ


DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

Odamıza TEB'den gelen 12/05/2006 tarih ve 2564 sayılı yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 10.05.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazılan gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların yeniden düzenlenmiş olan prospektüs) örnekleri aş...


ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DESTEK FONU

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DESTEK FONU

Odamıza TEB'den gelen 09/05/2006 tarih ve 2498 sayılı yazı ile;Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti kararınca Araştırma ve Eğitim Destek Fonu kurulmuştur. Fondan, eczacılıkla ilgili kişi ve kurumların ilaç, eczacılık ve halk sağlığı alanında, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yararlanabilecektir. Fonun amacı, belirtilen alanlarda yap...


YÜREĞİR YEŞİL KART REÇETELERİ KARŞILANIRKEN

YÜREĞİR YEŞİL KART REÇETELERİ KARŞILANIRKEN

YÜREĞİR YEŞİL KART REÇETELERİ KARŞILANIRKEN Değerli Meslektaşlar,Yüreğir Sağlık Grup Başkanlığı ve Yeşil Kart Reçete Kontrol Birimi yetkilileri ile Odamız Yönetim Kurulu üyeleri arasında görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucu, ilaç ve eczacılık hizmetlerinin daha sağlıklı verilebilmesi ile kontrollerin daha hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi iç...


ADANA SSK SAĞLIK İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU ECZACISI ECZ. MEHMET EM VE ADANA –HATAY- MERSİN ECZACI ODALARI YÖNETİM K...

ADANA SSK SAĞLIK İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU ECZACISI ECZ. MEHMET EM VE ADANA –HATAY- MERSİN ECZACI ODALARI YÖNETİM KURULLARI İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA

Adana SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü Sorumlu Eczacısı Ecz. Mehmet EM ve Adana –Hatay- Mersin Eczacı Odaları Yönetim Kurulları ile 18.05.2006 tarihinde bir toplantı yapılarak aşağıdaki konuların meslektaşlarımıza duyurulması hususunda fikir birliğine varılmıştır. Görüşmeler devam etmekte olup, çelişkili konular açıklık kazand...


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 17/05/2006 tarih ve 2680 nolu yazı ile; T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.05.2006 tarih 28660 sayılı "Şeker Ölçüm Çubukları" konulu Genelge ile, şeker ölçüm aletleri striplerinin (şeker ölçüm çubukları) 29.04.2006 tarih, 26153 sa...


SSK OTOKOPİLİ REÇETELER HAKKINDA

SSK OTOKOPİLİ REÇETELER HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 17/05/2006 tarih ve 2679 sayılı yazı ile; T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.05.2006 tarih 28659 sayılı "Otokopili Reçeteler" konulu Genel Yazı ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin ...


2006 YILI BAĞ-KUR EK PROTOKOLÜ HAKKINDA

2006 YILI BAĞ-KUR EK PROTOKOLÜ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 17/05/2006 tarih ve 2678 nolu yazı ile,Bilindiği üzere, 2006 Yılı Bağ-Kur protokolü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında 30.12.2005 tarihinde imzalanmıştır. 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve eki protokol hükümleri ile uygulamalarda mey...


2006 SSK SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

2006 SSK SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Değerli meslektaşlarımız, Odamız tarafından SSK protokolü incelenmiş olup farklı veya dikkate değer bulduğumuz konular aşağıdadır. 1) SSK Tip Sözleşme ve Eki Protokolü 15.05.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2) SSK sözleşme yenileme için 12.06.2006 Pazartesi son gündür. 3) Eczacı meslektaşlarımızın SSK’ lı hasta...