Haber Arama

Tüm Duyurular

 

SSK İLAÇ MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA

SSK İLAÇ MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA

(30/06/2005 TARİH)SSK Başkanlığı tarafından ilaç muafiyet raporları konusunda yapılan açıklamalar Türk Eczacıları Birliği'nin, SSK sağlık yardımlarından yararlanan kimselerin uzun süre tedavisini gerektiren hastalıklarında ayaktan yapılan tedavileri sırasında kullanımına gerek görülen ilaçların bedellerinden katılım payı alınmaması amacıyla düz...


İLAÇ FİYATLARINDAKİ İNDİRİMLER HAKKINDA

İLAÇ FİYATLARINDAKİ İNDİRİMLER HAKKINDA

İLAÇ FİYATLARINDAKİ İNDİRİMLER Değerli Meslektaşlarım; 14 Şubat 2004 tarihi itibari ile maliyet üzerinden ilaç fiyatlandırma yerine referans fiyat uygulamasına geçilmesi, sanayi kamu kurum ıskontosu uygulaması ve son olarak eşdeğer ilaç uygulamasının genişlemesi ile birlikte ilaç fiyatlarında indirimler devam etmektedir. 14 Aralık g...


İLAÇ FİYATLARI NDA DEĞİŞİKLİK

İLAÇ FİYATLARI NDA DEĞİŞİKLİK

TEB'DEN GELEN YAZI İLE; 14 Şubat 2004 tarih 25373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 7'nci maddesinde; "Ürünlerin fiyatlarını değerlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıkları temsilcilerinin katılımıyla...


SSK RAPORLARI HAKKINDA

SSK RAPORLARI HAKKINDA

27/06/2005 tarihinde TEB'DEN GELEN YAZI İLE; BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, SSK'da hayati öneme sahip olduğu için sağlık kurulu raporu ile verilmesi koşulu ile katkı payından muaf olan ilaçlarda yaşanan sorunlar hakkında Birliğimize çok sayıda başvuruda bulunulması üzerine bugün Kurum yetkilileri görüşme yapılmıştır. Görüşme...


SSK ÖDEMELERİ HAKKINDA

SSK ÖDEMELERİ HAKKINDA

27 Haziran Pazartesi günü itibarıyla; SSKdan eksik ödeme alan meslektaşlarımız almadıkları dönemleri ve miktarları bildiren bir dilekçeyi odamıza ulaştırmasını önemle rica ederiz.


ALFASİD 375 MG 10 TABLET

ALFASİD 375 MG 10 TABLET

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği 16.06.2005 tarih 31394 sayılı yazıda Fako İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan Alfasid 375 mg 10 Tablet adlı preparatın 4104629 ve 4115158 seri numaralılarında "Kırık Tablet" ve "Tabletlerde Kırılma ve Tozlaşma" şikayetleri üzerine ilgili firma tarafından yapılan tetkikler sonucu, ...


SSK RAPORLARI HAKKINDA

SSK RAPORLARI HAKKINDA

22.06.2005 tarihinde TEB ve SSK Kurum yetkilileri ile yapılan görüşme neticesinde;sağlık hizmetlerinin aksamaması için SSK hastanelerinden verilmiş sağlık kurulu raporlarında ilacın adı, dozu, süresi, endikasyonu ve "Katılım Payından Muaftır" ibaresinin olup olmadığına bakılmaksızın, ikinci bir duyuruya kadar, reçeteler karşılanacaktır. Ayrıca, ecz...


SSK REÇETELERI TESLIM KUTULARI HAKKINDA

SSK REÇETELERI TESLIM KUTULARI HAKKINDA

TEB'den Başkanlığımıza gönderilen yazı ile; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokol gereği toplantılarını sürdüren Yürütme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararına dayanarak, reçetelerin Kuruma tesliminde, kıymetli evrak sayılan reçetelerin dış ortam koşullarından azami ölçüde korunması, arşivleme ve tekrar ulaş...


SAĞLIK OCAKLARINDA DÜZENLENEN MUHTAÇ ER VE ERBAŞ AİLELERİNİN REÇETE BEDELLERİ HAKKINDA

SAĞLIK OCAKLARINDA DÜZENLENEN MUHTAÇ ER VE ERBAŞ AİLELERİNİN REÇETE BEDELLERİ HAKKINDA

ÖNEMLİ ! Muhtaç er ve erbaş ailelerinin sağlık ocağında görmüş oldukları tedavi sırasında düzenlenen reçeteleri karşılayan eczacılara reçete bedellerinin ödenmemesi konusunda 2004 yılı Ağustos ayından bu yana Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde; sağlık ocaklarında düzenlenen muhtaç er ve erbaş ailelerini...


SSK RAPORLARI HAKKINDA

SSK RAPORLARI HAKKINDA

SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü ile yapılan toplantı sonucunda; Raporun üzerinde : 1- Hiçbir kısaltma yapılmadan teşhis yazılı olmalıdır. Örneğin; A. Bronşit eksik teşhistir. Alerjik Bronşit veya Astım Bronşit gibi açılımlı olmalıdır. 2- Kullanılacak ilaçların adı ve günlük kullanım dozu belirtilecek,raporda adı geçmeyen ilaç rapor ka...


BAĞ-KUR UYGULAMALARINDA 15.06.2005 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ DEĞİŞİKLİKLER

BAĞ-KUR UYGULAMALARINDA 15.06.2005 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ DEĞİŞİKLİKLER

Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlükleri'ne gönderilen 10.06.2005 tarih 25744 sayılı yazı ile, Kurumun 13.04.2005 tarih 1737-55936 sayılı Talimatı'nda, 31.05.2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uy...


EMEKLİ SANDIĞI PROGRAMINDA REÇETE GİRİŞLERİ HAKKINDA

EMEKLİ SANDIĞI PROGRAMINDA REÇETE GİRİŞLERİ HAKKINDA

Üyelerimizin dikkatine TEB'den gelen yazı üzerine; Eczacıların Emekli Sandığı reçetelerini çift bilgisayardan girerek iki ayrı döküm alarak iki ayrı fatura keserek Emekli Sandığına göndermesi durumunda dökümdeki reçetelerin işlem sıra numaralan birbirini takip etmemektedir. Bu durum Emekli Sandığında ödeme alma aşamasında sorun yaratmakta v...


SSK DOSYALARI İÇİN

SSK DOSYALARI İÇİN

SSK için Adana Eczacı Odası tarafından temin edilecek olan klasörlere eklenmek üzere aşağıdaki dosyada yer alan bilgilerin doldurularak Adana Eczacı Odası'na gönderilmesi gerekmektedir.(Dosyayı açmak için "word viewer" programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.Bu dosyayı web sayfamızda bulunan "Programlar" kısmında bulabilirsiniz.)


BUT DEĞİŞİKLİKLERİ 1 TEMMUZ A ERTELENMİŞTİR.

BUT DEĞİŞİKLİKLERİ 1 TEMMUZ A ERTELENMİŞTİR.

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla,15.06.2005 tarih ve 25846 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı(Sıra No.13)(Tedavi Yardımı) Tebliği yayımlanmıştır.Bu Tebliğ ile ,Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK 2/D) de düzenlemeler yapılmış ve ayrıca 31.05...


MERHABA

MERHABA

MERHABA Uzun süredir ülkemiz ve mesleğimizde değişiklikler ve değişimler yaşıyoruz. Yöneticiler olarak bu olağanüstü dönemin yarattığı ve yaratabileceği olası olumsuzluklara karşı çaba gösteriyoruz. Yeniden şekillenmede eczacının rolünü, geleceğini tartışıyoruz. Tehditleri, fırsatları değerlendiriyoruz. Devletin ilacı alım şek...


EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 06.09.2003 tarih ve 25221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan...


SSK İLE YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA

SSK İLE YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA

SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü ve Bölge Eczacı Odaları Yönetim Kurullarınca yapılan toplantı sonucunda; faturalama sistemi ve ilaç verme koşulları hakkında önemli bazı başlıklar aşağıda sıralanmıştır. Meslektaşlarımızın bu maddelere dikkat etmesini önemle rica ederiz. · Fatura düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar...


10.06.2005 TARİHLİ DUYURU

10.06.2005 TARİHLİ DUYURU

TARİH:10/06/2005 SAYI :05/686 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü ve Bölge Eczacı Odaları Yönetim Kurullarınca yapılan toplantı sonucunda; faturalama sistemi ve...


ECZANELERİN GIDA TAKVİYELERİ VE ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDA ÜRÜNLERİ YÖNÜNDEN İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ GIDA

ECZANELERİN GIDA TAKVİYELERİ VE ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDA ÜRÜNLERİ YÖNÜNDEN İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ GIDA

Eczanelerin gıda takviyeleri ve özel beslenme amaçlı gıda ürünleri yönünden İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi tarafından denetlenmesi hakkında Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı aşağıdaki şekildedir: Ankara, 09.06.2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, Eczanelerin, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Tarım...


09.06.2005 TARİHLİ DUYURU

09.06.2005 TARİHLİ DUYURU

TARİH:09/06/2005 SAYI :05/685 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM ; I) NÖBET ÇİZELGESİ Esin Eczanesi ve Öğretmenoğlu Eczanesi nakil olduklarından nöbet çizelgelerinden çıkartılmaları gerekmektedir. II) 2. SINIF GERİ ÇEKME Bris...